Ai Mang Cô Đơn Đi K ICM
Buồn Làm Chi Em Ơi Như Quỳnh
Đồng Tiền Xương Máu Lâm Chấn Khang
Họa Mây (Cố Giang Tình 2) X2X Band ft. DinhLong
Nói Với Người Đến Sau Phạm Quỳnh Anh
Đốt Văn Mai Hương
Đường Em Di Anh Sẽ Đi Ngược Lại Ali Hoàng Dương
Hai Chữ Đã Từng Remix Như Việt x Andy
Mắt Xanh 1DEE x Hoàng Tôn
Lạc Duyên Lạc Phận Dương Nhất Linh
Tình Nào Không Như Tình Đầu Trung Quân Idol
Anh Thương Em Nhất Mà Lã x Log x TiB
Không Cần Hỏi Thăm Đinh Tùng Huy
Tìm Nhau Không Tăng Phúc
Sầu Hồng Gai JOMBIE x TKAN (G5R Squad)
Nói Hết Lòng Mình Liz Kim Cương
Nợ Ai Đó Lời Xin Lỗi Bozitt
Nếu Ta Không May Anh Tú ft Ly Ly
Lái Máy Bay Bình Gold
Không Phải Anh Đúng Không Khắc Việt
Ai Mang Cô Đơn Đi K ICM
Buồn Làm Chi Em Ơi Như Quỳnh
Đồng Tiền Xương Máu Lâm Chấn Khang
Họa Mây (Cố Giang Tình 2) X2X Band ft. DinhLong
Nói Với Người Đến Sau Phạm Quỳnh Anh
Đốt Văn Mai Hương
Đường Em Di Anh Sẽ Đi Ngược Lại Ali Hoàng Dương
Hai Chữ Đã Từng Remix Như Việt x Andy
Mắt Xanh 1DEE x Hoàng Tôn
Lạc Duyên Lạc Phận Dương Nhất Linh
Tình Nào Không Như Tình Đầu Trung Quân Idol
Anh Thương Em Nhất Mà Lã x Log x TiB
Không Cần Hỏi Thăm Đinh Tùng Huy
Tìm Nhau Không Tăng Phúc
Sầu Hồng Gai JOMBIE x TKAN (G5R Squad)
Nói Hết Lòng Mình Liz Kim Cương
Nợ Ai Đó Lời Xin Lỗi Bozitt
Nếu Ta Không May Anh Tú ft Ly Ly
Lái Máy Bay Bình Gold
Không Phải Anh Đúng Không Khắc Việt