Nhớ Người Hay Nhớ Sofia, Khói, Châu Đăng Khoa
Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em Phí Phương Anh
Vẫn Nhớ Sobin Hoàng Sơn
Thương Lắm Miền Trung Ơi Phương Anh
Ông Già Mù Và Con Chó Bùi Caroon
Mashup Nụ Hồng Mong Manh, Phai Dấu Cuộc Tình Thái Thanh Nhàn
Kẻ Ngu Yêu Lại Người Cũ Vĩnh Thuyên Kim
Đón Xuân Xa Nhà Võ Kiều Vân
Đò Sang Ngang Diễm Hân
Chợt Như Giấc Mơ Võ Hạ Trâm
Nhớ Người Hay Nhớ Sofia, Khói, Châu Đăng Khoa
Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em Phí Phương Anh
Vẫn Nhớ Sobin Hoàng Sơn
Thương Lắm Miền Trung Ơi Phương Anh
Ông Già Mù Và Con Chó Bùi Caroon
Mashup Nụ Hồng Mong Manh, Phai Dấu Cuộc Tình Thái Thanh Nhàn
Kẻ Ngu Yêu Lại Người Cũ Vĩnh Thuyên Kim
Đón Xuân Xa Nhà Võ Kiều Vân
Đò Sang Ngang Diễm Hân
Chợt Như Giấc Mơ Võ Hạ Trâm