BÀI NÀY CHILL PHẾT Đen - Min
CHỈ LÀ TÌNH CỜ Hòa Minzy
UỐNG GÌ NÀO Huỳnh James x Pjnboys
SAO ANH ĐI P.M BAND
NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN Đoàn Minh
EM VỀ ĐI Hoa Vinh
MƯA CHẦM CHẬM THỜI 90S Phạm Hồng Phước
NGƯỜI LẠ ĐÃ TỪNG THƯƠNG Nhật Tinh Anh
DON'T LEAVE T-Ara
ĐI VỀ PHÍA THINH LẶNG Bùi Anh Tuấn - Orange
ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG Anh Duy
NHẠT Phan Mạnh Quỳnh
CƠN MƠ BĂNG GIÁ ACOUSTIC Bằng Kiều
HẢO BẰNG HỮU Dương Nhất Linh
TA NÊN NGHĨ LẠI Kiều Mini
QUÁ KHỨ ĐỀU LÀ ANH Jin Ju
BÓ TAY CUỘC ĐỜI Trương Phi Hùng
BÀI NÀY CHILL PHẾT Đen - Min
CHỈ LÀ TÌNH CỜ Hòa Minzy
UỐNG GÌ NÀO Huỳnh James x Pjnboys
SAO ANH ĐI P.M BAND
NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN Đoàn Minh
EM VỀ ĐI Hoa Vinh
MƯA CHẦM CHẬM THỜI 90S Phạm Hồng Phước
NGƯỜI LẠ ĐÃ TỪNG THƯƠNG Nhật Tinh Anh
DON'T LEAVE T-Ara
ĐI VỀ PHÍA THINH LẶNG Bùi Anh Tuấn - Orange
ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG Anh Duy
NHẠT Phan Mạnh Quỳnh
CƠN MƠ BĂNG GIÁ ACOUSTIC Bằng Kiều
HẢO BẰNG HỮU Dương Nhất Linh
TA NÊN NGHĨ LẠI Kiều Mini
QUÁ KHỨ ĐỀU LÀ ANH Jin Ju
BÓ TAY CUỘC ĐỜI Trương Phi Hùng