ĐIỀU KHOẢN

Sử dụng các dịch vụ của ICOOL đồng nghĩa với việc bạn gia nhập một cộng đồng những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Mọi tính năng cộng đồng mới và thú vị trên hệ thống ICOOL đều đỏi hỏi một mức độ tin cậy nhất định. Hàng triệu người dùng đề cao sự tin cậy đó và chúng tôi cũng tin rằng bạn là một người dùng có trách nhiệm. Việc bạn chấp hành nguyên tắc bên dưới sẽ giúp ICOOL luôn là một điểm đến thú vị và vui vẻ dành cho tất cả mọi người.

NGUYÊN TẮC
Sau đây là một số nguyên tắc sáng suốt sẽ giúp bạn tránh gặp phải rắc rối khi sử dụng dịch vụ của ICOOL. Hãy nghiêm túc thực hiện. Đừng tìm cách qua mặt hoặc tìm kẽ hở để lách luật liên quan đến những nguyên tắc này. Hãy cố gắng hiểu và tôn trọng tinh thần mà nguyên tắc được tạo ra.
– KHÔNG sản xuất, sử dụng và phát tán các nội dung có ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm
– KHÔNG sản xuất, sử dụng và phát tán các nội dung gây hại hoặc nguy hiểm
– KHÔNG sản xuất, sử dụng và phát tán các nội dung kích động thù địch
– KHÔNG sản xuất, sử dụng và phát tán các nội dung bạo lực hoặc đẫm máu
– KHÔNG sản xuất, sử dụng và phát tán các nội dung quấy rối và đe dọa trên mạng
– KHÔNG sản xuất, sử dụng và phát tán các nội dung Spam, siêu dữ liệu gây hiểu lầm và lừa đảo
– KHÔNG sản xuất, sử dụng và phát tán các nội dung mạo danh
– KHÔNG sản xuất, sử dụng và phát tán các nội dung ảnh hưởng an toàn cho trẻ em

BẢO MẬT
Thông tin bạn cung cấp cho ICOOL là tùy thuộc vào Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn, kể cả thông tin cá nhân. ICOOL cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1. Thay đổi và cập nhật:
o ICOOL có quyền cập nhật các điều khoản trên vào bất cứ thời điểm nào mà ICOOL cho là thích hợp.
o Các Điều khoản này được cập nhật thường xuyên phiên bản cập nhật sẽ được công bố tại fanpage https://www.facebook.com/karaokeICool/ hoặc website https://karaoke.com.vn/ mà không cần thông báo trực tiếp đến người dùng.
o Ngay tại thời điểm các điều khoản mới được cập nhật, các điều khoản cũ sẽ bị vô hiệu hóa và không có hiệu lực hồi tố.

2. Đăng ký Tài khoản:
Để truy cập vào các Dịch vụ nhất định mà ICOOL cung cấp, người dùng sẽ cần phải đăng ký với ICOOL bằng tài khoản Facebook/Email/Số điện thoại cá nhân. Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp sẽ được căn cứ vào thông tin trên tài khoản Facebook/Email/Số điện thoại cá nhân của người dùng. Người dùng cần cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của ICOOL, đồng thời tất cả các thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của người dùng sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của người dùng.

3. Quyền truy cập thông tin cá nhân
Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đã trao quyền cho ICOOL truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn; đọc thông tin từ Facebook/Email/Số điện thoại, các bản thu của bạn, danh sách bạn bè; ghi dữ liệu lên bộ nhớ của bạn. Tất cả các truy cập này đều được sự đồng ý của bạn và bạn không có quyền khiếu nại về việc truy cập này.