Điều khoản sử dụng

  • 13 December, 2021
  • 1518

1. Định nghĩa

Ứng dụng ICOOL là ứng dụng cho phép khách hàng xem được chi tiết lịch sử giao dịch, tổng số điểm tích luỹ, cấp bậc (level), quà tặng…khi sử dụng các dịch vụ tại ICOOL (Ứng dụng này được cập nhật thường xuyên theo nhu cầu phát triển của ICOOL) và được thông báo rộng rãi trên các phương tiện tới cho khách hàng.

 

2. Điều khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Nếu Khách hàng đã tải về Ứng dụng ICOOL từ Apple App Store hoặc GooglePlay, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

Điều khoản này là thỏa thuận giữa Khách hàng và Ứng dụng ICOOL, và không phải với Apple hay Google. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ Khách hàng trong sử dụng Ứng dụng ICOOL

Khi sử dụng Ứng dụng ICOOL, Khách hàng hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Khách hàng: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của Khách hàng, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng ICOOL lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Khách hàng. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, khi Khách hàng đã cấp quyền cho chúng tôi, Khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nạo nào đối với việc truy cập này;

Ứng dụng ICOOL được cài đặt trên thiết bị của bạn có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của bạn ở trong tình trạng mất kết nối Internet; Ứng dụng ICOOL không đảm bảo dữ liệu bạn đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó bạn hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi bạn cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất

Bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và / hoặc các thiết bị có cài đặt Ứng dụng ICOOL trong tầm kiểm soát và an toàn; ICOOL không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của bạn bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của khách hàng

Khách hàng phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play của về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

 

3. Phạm vi áp dụng

Khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Ứng dụng ICOOL, Khách hàng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. Ứng dụng ICOOL có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Khách hàng có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Ứng dụng hoặc website karaoke.com.vn. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Ứng dụng ICOOL.

 

4. Sử dụng hợp pháp

Khách hàng phải nhận thức và chấp nhận rằng Khách hàng có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

 

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Ứng dụng ICOOL thuộc bản quyền của Công ty cổ phần TNHH TMDV Ẩm thực ICOOL.

 

6. Bảo mật thông tin

Khách hàng phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Ứng dụng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Khách hàng và Ứng dụng ICOOL. Ứng dụng ICOOL không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Ứng dụng của Khách hàng do sự bất cẩn của Khách hàng. Ứng dụng ICOOL khuyến cáo Khách hàng đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, Ứng dụng ICOOL cam kết giữ kín mọi thông tin của Khách hàng khi sử dụng các Dịch vụ của Ứng dụng ICOOL và không tiết lộ cho bên thứ ba. Ứng dụng ICOOL chỉ thay đổi thông tin của Khách khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Khách hàng.

 

7. Xử lý sự cố

Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho ICOOL khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với ICOOL để khắc phục sớm nhất cho Khách hàng. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, ICOOL luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên ICOOL sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Khách hàng.

 

8. Giới hạn trách nhiệm

Ứng dụng ICOOL sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ Ứng dụng ICOOL; trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của ICOOL.

Như một điều kiện khi sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý rằng Ứng dụng ICOOL, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Ứng dụng ICOOL sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì sử dụng các Dịch vụ của Ứng dụng ICOOL.

Ứng dụng ICOOL sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Ứng dụng ICOOL. Ngoài ra, Khách hàng cũng hiểu rằng, Ứng dụng ICOOL không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Ứng dụng. Ứng dụng ICOOL khuyến nghị Khách hàng tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. Ứng dụng ICOOL không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

 

9. Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Ứng dụng ICOOL không bảo đảm rằng Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên Ứng dụng ICOOL và các nhân viên của ICOOL cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Khách hàng cần lưu ý rằng Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Ứng dụng ICOOL cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

 

10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Khách hàng có thể truy cập và tra cứu tại hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng hoặc tại Video hướng dẫn . Ứng dụng ICOOL có thể sẽ không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Ứng dụng ICOOL gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Khách hàng đăng ký tài khoản thành công.

 

11. Thông tin liên lạc

Ứng dụng ICOOL khuyến khích Khách hàng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng ICOOL SERVICES qua tổng đài 1900779936, 24/24 giờ mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ.

Khách hàng có thể dùng công cụ ở mục Liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Khách hàng trực tiếp từ Ứng dụng ICOOL. Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Khách hàng nhận được email không đến từ nguồn trên, Ứng dụng ICOOL khuyến nghị Khách hàng liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

Ứng dụng ICOOL khuyến cáo Khách hàng chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào địa chỉ email marketing@karaoke.com.vn. Ứng dụng ICOOL không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Khách hàng được bảo mật nếu Khách hàng gửi vào email khác trong Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ email nào mà không được Ứng dụng ICOOL cung cấp chính thức.

 

12. Dịch vụ bên thứ ba

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc bạn sử dụng dịch vụ gia tăng của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Khách hàng và Ứng dụng ICOOL được qui định trong Hợp đồng dịch vụ; và Khách hàng sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ gia tăng do các Bên thứ ba cung cấp.

 

  • Chia sẻ:

Bình luận

Bài liên quan

  • 1394
  • 1060
  • 906
  • 1892