Thành viên

GII THIU V CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIM:

– Là chương trình Khách hàng thân thiết của ICOOL, giúp Khách hàng tích lũy điểm khi sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng tại ICOOL.

– Với số điểm tích được:

1. Khách hàng được nâng hạng và được hưởng những đặc quyền riêng dành cho từng hạng.

2. Dùng điểm tích lũy được để đổi voucher ưu đãi.

QUYN LI CA CH TÀI KHON:

1. Tích điểm để nâng hạng:

– Bằng việc duy trì chi tiêu tại ICOOL, Khách hàng được tích lũy điểm để nâng hạng và được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

– Tỷ lệ quy đổi: 1 điểm = 10.000 đồng.


(*) Điểm tặng nhân dịp Sinh nhật sẽ được tặng duy nhất 1 lần trong năm.

– Điểm tích lũy để thăng hạng sẽ được reset 6 tháng 1 lần (vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm).

– Thứ hạng sẽ thay đổi khi Khách hàng không tích lũy đủ điểm yêu cầu (tối thiểu bằng số điểm yêu cầu để thăng hạng).

2. Dùng điểm tích lũy để đổi voucher ưu đãi:

– Khách hàng dùng điểm tích lũy để đổi voucher ưu đãi.

– Điểm dùng để đổi voucher có thời hạn sử dụng nhất định. Cụ thể: tổng điểm tích lũy trong giai đoạn này sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của giai đoạn tiếp theo.

Ví dụ:

1. Điểm thưởng tích lũy trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến 30/6/2018 sẽ hết hạn vào 31/12/2018.

2. Điểm thưởng tích lũy trong giai đoạn từ 1/7/2018 đến 31/12/2018 sẽ hết hạn vào 30/6/2019.

CÁCH SỬ DỤNG:

– ICOOL có quyền thay đổi chính sách tích lũy điểm mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

– ICOOL không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của Khách hàng nếu thông tin do Khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.

Tải ứng dụng: