ĐỔI ĐIỂM NGAY TRƯỚC KHI HẾT HẠN

 • 10 December, 2018
 • 4519

Điểm của bạn sẽ hết hạn sử dụng nếu bạn không dùng quy đổi thành voucher trước 31/12/2018.

Thời gian tích lũy điểm và nâng hạng được ICOOL chia thành 2 giai đoạn trong năm:

 • Giai đoạn 1: từ 1/1 đến 30/6
 • Giai đoạn 2: từ 1/7 đến 31/12
 1. Thời hạn và điều kiện duy trì hạng thẻ:
 • Thứ hạng sẽ bị mất khi khách hàng không tích lũy đủ điểm yêu cầu để duy trì hạng trong từng chu kỳ.
 • Khi thứ hạng bị thay đổi thì tất cả quyền lợi của thứ hạng trước đó sẽ không còn.

Ví dụ: Nếu khách hàng tích lũy đủ 3000 điểm để lên được hạng Kim Cương trong giai đoạn từ 01/07/2018 đến 31/12/2018, thì khách hàng sẽ được tiếp tục duy trì thứ hạng Kim cương trong suốt giai đoạn tiếp theo (từ 1/1/2019 đến 30/06/2019). Theo đó, vào ngày 31/12/2019 sẽ có 2 trường hợp xảy ra: 

 1. Trường hợp 1: nếu khách hàng tích lũy thêm đủ điểm yêu cầu cho hạng Kim cương (3000 điểm) trong giai đoạn (từ 01/07/2018 đến 30/6/2019), khách hàng sẽ được tiếp tục duy trì thứ hạng Kim cương trong suốt giai đoạn tiếp theo (từ 1/7/2019 đến 31/12/2019).
 2. Trường hợp 2: nếu khách hàng KHÔNG tích lũy thêm đủ điểm yêu cầu cho hạng Kim cương trong giai đoạn (từ 1/1/2019 đến 30/6/2019), thứ hạng của khách hàng sẽ bị thay đổi tương ứng với số điểm mà khách hàng tích lũy được trong giai đoạn này. (Ví dụ: Nếu khách hàng tích lũy được 1500 điểm 1/1/2019 đến 30/6/2019, thì khách hàng chỉ được hưởng thứ hạng Vàng trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến 31/12/2019).
 1. Thời hạn sử dụng điểm:
 • Điểm thưởng được tích lũy trong giai đoạn này sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của giai đoạn tiếp theo.

Ví dụ:

 1. Điểm thưởng tích lũy trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến 30/6/2018 sẽ hết hạn vào 31/12/2018.
 2. Điểm thưởng tích lũy trong giai đoạn từ 1/7/2018 đến 31/12/2018 sẽ hết hạn vào 30/6/2019.

Tài khoản không phát sinh doanh thu trong hai (02) giai đoạn liên tiếp sẽ bị khoá và loại khỏi chương trình.

ICOOL rất tiếc khi không thể gia hạn thêm thời gian sử dụng điểm cho quý khách, cũng như giúp quý khách quy đổi điểm.

Làm thế nào để biết mình có bao nhiêu điểm thưởng sắp hết hạn?

 1. Đăng nhập vào App, ngay bên số điểm chọn phần thông tin điểm thưởng Chi tiết điểm  ,để xem chi tiết sử dụng điểm của bạn

2. Số điểm thưởng sẽ hết hạn và thời hạn sử dụng tương ứng sẽ được thể hiện ngay dưới phần điểm thưởng hiện có.

Nếu bạn không có điểm thưởng sắp hết hạn trong Giai đoạn đổi thưởng hiện tại thì sẽ hệ thống sẽ không hiển thị điểm hết hạn.

 

 • Chia sẻ:

Bình luận