Tin tức & Khuyến mãi

UỐNG BIA TẶNG MÓN

UỐNG BIA TẶNG MÓN

  • 10 May, 2023
  • 617

Với mỗi hóa đơn có từ 12 bia Tiger Crystal trở lên là bạn sẽ được tặng ngay 01 phần NEM CHUA CHIÊN XÙ

xem chi tiết